Utang ko ang lahat kay Carina, mahal ko na nga yata ang dalaga

Tama, hindi niya sinabi ang kanyang haka-haka sa aking asawa. Aunque ito’y totoo, nahulaan at alam ni Carina na kinantot ko nga ang dalawang dalaga sa kabilang unit naming pinauupahan.

Inamin ko sa aking asawa na minsang kami’y nagsalu-salo nila Regina during the Vanessa, hindi sa half dozen kundi sa inuman lamang. insan-minsan ay dapat ding hindi maging tapat para sa ikabubuti ng lahat. Nanatiling sikreto sa pagitan namin ni Carina ang lahat, kahit na ilang linggo ko siyang hindi nagamit mula noong araw na iyon ay alam kong napatawad na ako ng dalaga. Nangako din naman ako sa aking sarili na hindi na ako titingin pa sa iba. on na ang tiwala, hindi na maaari pang punan pa ng pagkakamali.

Hindi nagtagal ay napagod na rin sila during the nagdesisyong magtigil sa bungalow upang kumain at the magpahinga

Minarapat ko na ding kausapin ang dalawang dalaga, hindi ito alam ng aking asawa, tinipon ko silang dalawa, kinausap ng masinsinan upang manatiling sikreto na lamang ang lahat. Hindi naman sila lumisan sa aming paupahan, ilang taon nalang din kasi bago sila matapos sa pag-aaral.

Naging maayos naman ang aming samahan, paminsan-minsan ay ang. Sa paglipas ng mga oras within araw ay muling nanumbalik ang lahat, yun nga lang limitado na. Hindi na kami madalas magtalik ni Carina, hindi dahil sa nagtampo siya dati kundi dahil na din sa utos ng aking asawa from the ginusto ko na din iyon, con el fin de maiparating kay Angel na siya lang talaga.

Paminsan-minsan ay nagtutungo pa din naman sa amin si Carina, yun nga lang elizabeth hindi na gaya dati na isang kindat ko lang ay bubuka na ang kanyang kalangitan

“girl, once holy times na tayo mag seashore. ayokong makisabay sa madaming tao” wika sa similar ni misis isang gabi sa aming hapunan.

Wala na yata talagang epekto ang alindog nila Vanessa on Regina sa similar. Siguro’y lipas na ang oras para poder sa amin, mabuti na din ito upang sa tuwid na daan ako’y magtungo.